Regulamin dla zwiedzających

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 1. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Pleneru  tylko w terminach i godzinach otwarcia pleneru:
 • 10 sierpnia (piątek)                w godz. 12:00 - 19:00
 • 11 sierpnia (sobota)               w godz. 11:00 - 19:00.
 • 12 sierpnia (niedziela)            w godz. 11:00 - 19:00.
 1. Fotografowanie, filmowanie stoisk i eksponatów w celach niekomercyjnych wymaga uprzedniej zgody użytkownika stoiska tj. uczestnika Pleneru (wystawcy) lub Organizatora
 2. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Murator EXPO Sp. z o.o. , jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

NA TERENIE PLENERU OBOWIĄZUJĄ ZAKAZY:

 1. Wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 2. Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 3. Zakłócania porządku publicznego (np. Głośne, agresywne zachowania);
 4. Wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.;
 5. Palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 6. Zanieczyszczanie pawilonów i terenów otwartych odpadami wygenerowanymi przez siebie(opakowania po napojach i jedzeniu, niedopałki, gumy do żucia itp.);
 7. Niszczenia infrastruktury (np. Oklejanie ścian, szyb, posadzek ulotkami reklamowymi oraz innymi materiałami);
 8. Opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni;

Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego oraz próbujące  wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Pleneru.

 

W razie nieprzestrzegania w/w zakazów Murator EXPO S p. z o.o  zastrzega sobie prawo  natychmiastowego wyprowadzenia Zwiedzającego z terenu Pleneru  i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 

 

ZWIEDZAJĄCY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

 1. Respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 2. Wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pleneru;
 3. Przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, które obowiązują w strefie ruchu na terenie Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa Nowowiejskiego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zastrzega możliwość rejestracji przebiegu Pleneru (za pomocą urządzeń utrwalających obraz i/lub dźwięk).
 2. W związku z tym osoby przebywające na terenie Pleneru, poprzez fakt uczestnictwa w Plenerze, stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażają zgodę, bez dodatkowego wynagrodzenia, na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku stanowiącego szczegół całości, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych Organizatora, w szczególności w reklamach zewnętrznych, reklamach prasowych, Internecie, a także w celu produkcji i prezentowania zapisów foto, wideo i audio z Pleneru i/lub każdego elementu wydarzenia w przekazach medialnych na całym świecie.
 3. Jednocześnie każdy uczestnik Pleneru może zastrzec wobec Organizatora brak wyrażenia takiej zgody.

Kalendarium

 

02-03.02.2019

Targi Mieszkaniowe Nowy Dom, Nowe MIESZKANIE we Wrocławi 2019

Stadion Wrocław, Wrocław


28.02-03.03.2019

31. Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA 2019

Centrum EXPO XXI, Warszawa
23-26.05.2019

10. Warszawskie Targi Książki 2019

PGE Narodowy, Warszawa


23-26.05.2019

13. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019

PGE Narodowy, Warszawa