Dział Administracji Sprzedaży

Agnieszka Kawczyńska
Szef Działu Administracji Sprzedaży

tel. (22) 829 66 73
e-mail: akawczynska@muratorexpo.pl

Agata Kolmus
p. o Szefa Działu Administracji Sprzedaży

tel. (22) 829 66 97
e-mail: 

Mariola Szlasa
Samodzielny Specjalista ds. Administracji Sprzedaży

tel. (22) 829 66 76
e-mail: 

 

Jak do nas trafić?

 

DANE TELEADRESOWE

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail :

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS : 0000090687
NIP : 113-21-59-933
nr rejestrowy BDO – 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł

 

MAPKA DOJAZDU