Biuro Zarządu

Teofil Kłoda
Prezes Zarządu

 

Agnieszka Kachel
Koordynator Biura Spółki

tel. 781 815 915

Jak do nas trafić?

 

DANE TELEADRESOWE

Murator EXPO Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 781 815 915
e-mail : biuro@grupazpr.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS : 0000090687
NIP : 113-21-59-933
nr rejestrowy BDO – 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł

 

MAPKA DOJAZDU