Biuro Zarządu

Renata Krzewska
Prezes Zarządu

e-mail:

 

Agnieszka Paszkowska-Kotala
Dyrektor Biura Zarządu

tel.(22) 829 66 74
e-mail:


Emma Jankowska
Koordynator Biura Zarządu

tel.(22) 829 66 89
e-mail:

 

 

Sekretariat

 

Natalia Sobczak
Asystentka Biura Zarządu

tel.(22) 829 66 80

e-mail:

 

Jak do nas trafić?

 

DANE TELEADRESOWE

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

tel.: (22) 829 66 80
fax.: (22) 829 66 81
e-mail :

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS : 0000090687
NIP : 113-21-59-933
nr rejestrowy BDO – 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł

 

MAPKA DOJAZDU