Exhibitors

updated: 09.05.2017
 

Name Place
Instytut Badań Literackich 59/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 44/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 63/BK
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 48/BK
Polski Instytut Studiów nad  Sztuką Świata 67/BK
Towarzystwo Naukowe KUL 46/BK
Wydawnictwa AGH 39/BK
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 62/BK
Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy 43/BK
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego                 66/BK
   Uniwersytet Warszawski 66/BK
Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej 41/BK
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 47/BK
Wydawnictwo Naukowe UKSW 61/BK
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 64/BK
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 42/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 45/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 65/BK
Wydawnictwo UWM Olsztyn 43/BK
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 40/BK
Zakład Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej  49/BK

 

Calendar of events


19-21.07.2019

8. Seaside Readership Festival 2019

Feliks Nowowiejski Seaside Boulevard, Gdynia 


07-08.09.2019

New HOUSE, New APARTMENT Housing Fair in Gdynia 2019

Gdynia ARENA, Gdynia


07-08.09.2019

68. New HOUSE, New APARTMENT Housing Fair in Warsaw 2019

Arena COS Torwar, Warsaw


07-08.09.2019

New HOUSE, New APARTMENT Housing Fair in Wroclaw 2019

Wrocław Stadium, Wrocław