Sales Administration Department

Agnieszka Kawczyńska
Head of the Sales Administration Department

phone (22) 829 66 73
e-mail: akawczynska@muratorexpo.pl

Agata Kolmus
Acting Head of the Sales Administration Department

phone (22) 829 66 97
e-mail: 

Mariola Szlasa
Sales Administration Specialist

phone (22) 829 66 76
e-mail: 

 

How to find Us?

 

CONTACT DETAILS

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

phone (+48 22) 829 66 80
fax.: (+48 22) 829 66 81
e-mail :

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS : 0000090687
NIP : 113-21-59-933

register number BDO : 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł

 

HOW TO REACH US