Organization Department

Paweł Puchała
Head of Department

phone (+48 22)829 66 82
e-mail: 


Jacek Rzepka
Organisation Specialist

phone (+48 22)829 66 92
e-mail:

How to find Us?

 

CONTACT DETAILS

Murator EXPO Sp. z o.o.

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa

phone (+48 22) 829 66 80
fax.: (+48 22) 829 66 81
e-mail :

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS : 0000090687
NIP : 113-21-59-933

register number BDO : 000137036
wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł

 

HOW TO REACH US