Wystwawcy

Norbertinum 12/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 7/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 9/BK
Oficyna Wydawnicza SGH 6/BK
Politechnika Wrocławska - Oficyna Wydawnicza 11/BK
Wydawnictwa AGH 3/BK
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy 14/BK
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 5/BK
Wydawnictwo IBL 1/BK
Wydawnictwo Naukowe UKSW 27/BK
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 13/BK
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 10/BK
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 8/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 14/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 26/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 24/BK
Wydawnictwo UWM Olsztyn 14/BK
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 4/BK