Wystawcy

data aktualizacji: 17.05.2018
 

wystawca nr stoiska
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 18/BK
CeDeWu  6/BK
DIFIN SA 5/BK
Instytut Wydawniczy PAX 39/BK
Muzeum Łazienki Królewskie 42/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 8/BK
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 38/BK
Oficyna Wydawnicza SGH 12/BK
Uniwersytet Warszawski 41/BK
Wydawnictwa AGH 2/BK
Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy 36/BK
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego    41/BK
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; www.ajd.czest.pl 15/BK
Wydawnictwo IBL 37/BK
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 4/BK
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 16/BK
Wydawnictwo Naukowe UKSW 17/BK
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 13/BK
Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 9/BK
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej  14/BK
Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 11/BK
Wydawnictwo Uczelniane UKW w Bydgoszczy 36/BK
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 40/BK
Wydawnictwo UWM Olsztyn 36/BK
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 3/BK
Zamek Królewski na Wawelu 7/BK